Name Last modified Size
python-levenshtein-0.12.0-2-1-x86_64.eopkg 31-01-2018 20:29:17 72.8K
python-levenshtein-0.12.0-3-1-x86_64.eopkg 07-02-2018 05:11:36 72.8K
python-levenshtein-0.12.0-4-1-x86_64.eopkg 04-02-2020 03:33:35 71.0K
python-levenshtein-1-2-1-x86_64.delta.eopkg 31-01-2018 20:29:32 46.7K
python-levenshtein-1-3-1-x86_64.delta.eopkg 07-02-2018 05:12:02 46.7K
python-levenshtein-2-3-1-x86_64.delta.eopkg 07-02-2018 05:12:02 2.0K
python-levenshtein-2-4-1-x86_64.delta.eopkg 04-02-2020 03:33:56 43.2K
python-levenshtein-3-4-1-x86_64.delta.eopkg 04-02-2020 03:33:56 43.2K
python-levenshtein-dbginfo-0.12.0-2-1-x86_64.eopkg 31-01-2018 20:29:17 111.2K
python-levenshtein-dbginfo-0.12.0-3-1-x86_64.eopkg 07-02-2018 05:11:36 110.8K
python-levenshtein-dbginfo-0.12.0-4-1-x86_64.eopkg 04-02-2020 03:33:35 127.0K
python-levenshtein-dbginfo-2-3-1-x86_64.delta.eopkg 07-02-2018 05:12:09 1.2K