Name Last modified Size
papirus-adapta-icon-theme-20180816-36-1-x86_64.eopkg 25-10-2018 08:33:10 1.31M
papirus-adapta-icon-theme-20180816-37-1-x86_64.eopkg 25-10-2018 08:44:13 1.32M
papirus-adapta-icon-theme-20180816-38-1-x86_64.eopkg 25-10-2018 10:11:23 1.32M
papirus-adapta-icon-theme-32-33-1-x86_64.delta.eopkg 20-09-2018 11:50:18 0.65M
papirus-adapta-icon-theme-32-36-1-x86_64.delta.eopkg 25-10-2018 08:34:33 0.65M
papirus-adapta-icon-theme-32-37-1-x86_64.delta.eopkg 25-10-2018 08:44:57 0.65M
papirus-adapta-icon-theme-33-36-1-x86_64.delta.eopkg 25-10-2018 08:34:36 0.63M
papirus-adapta-icon-theme-33-37-1-x86_64.delta.eopkg 25-10-2018 08:45:00 0.63M
papirus-adapta-icon-theme-36-37-1-x86_64.delta.eopkg 25-10-2018 08:45:03 0.63M
papirus-adapta-icon-theme-36-38-1-x86_64.delta.eopkg 25-10-2018 10:12:16 0.63M
papirus-adapta-icon-theme-37-38-1-x86_64.delta.eopkg 25-10-2018 10:12:19 0.63M
papirus-icon-theme-16-17-1-x86_64.delta.eopkg 21-09-2017 08:16:56 1.69M
papirus-icon-theme-16-18-1-x86_64.delta.eopkg 21-09-2017 10:59:16 2.76M
papirus-icon-theme-16-19-1-x86_64.delta.eopkg 08-10-2017 21:52:50 6.30M
papirus-icon-theme-17-18-1-x86_64.delta.eopkg 21-09-2017 10:59:22 2.48M
papirus-icon-theme-17-19-1-x86_64.delta.eopkg 08-10-2017 21:53:09 6.19M
papirus-icon-theme-17-20-1-x86_64.delta.eopkg 09-10-2017 14:50:06 4.41M
papirus-icon-theme-17-21-1-x86_64.delta.eopkg 02-11-2017 06:20:39 5.29M
papirus-icon-theme-18-19-1-x86_64.delta.eopkg 08-10-2017 21:53:28 6.06M
papirus-icon-theme-18-20-1-x86_64.delta.eopkg 09-10-2017 14:50:19 4.28M
papirus-icon-theme-18-21-1-x86_64.delta.eopkg 02-11-2017 06:20:53 4.76M
papirus-icon-theme-19-20-1-x86_64.delta.eopkg 09-10-2017 14:50:21 1.07M
papirus-icon-theme-19-21-1-x86_64.delta.eopkg 02-11-2017 06:20:57 1.69M
papirus-icon-theme-20-21-1-x86_64.delta.eopkg 02-11-2017 06:21:00 1.69M
papirus-icon-theme-20-22-1-x86_64.delta.eopkg 24-11-2017 12:34:51 2.08M
papirus-icon-theme-20-23-1-x86_64.delta.eopkg 24-12-2017 13:35:17 2.37M
papirus-icon-theme-20-24-1-x86_64.delta.eopkg 01-02-2018 13:56:08 3.11M
papirus-icon-theme-20-25-1-x86_64.delta.eopkg 14-02-2018 09:03:40 3.19M
papirus-icon-theme-20200301-57-1-x86_64.eopkg 06-03-2020 18:05:10 12.90M
papirus-icon-theme-20200405-58-1-x86_64.eopkg 08-04-2020 08:17:05 13.08M
papirus-icon-theme-20200430-59-1-x86_64.eopkg 08-05-2020 08:53:30 13.38M
papirus-icon-theme-21-22-1-x86_64.delta.eopkg 24-11-2017 12:34:54 1.52M
papirus-icon-theme-21-23-1-x86_64.delta.eopkg 24-12-2017 13:35:20 1.82M
papirus-icon-theme-21-24-1-x86_64.delta.eopkg 01-02-2018 13:56:15 2.64M
papirus-icon-theme-21-25-1-x86_64.delta.eopkg 14-02-2018 09:03:46 2.72M
papirus-icon-theme-21-26-1-x86_64.delta.eopkg 12-03-2018 16:35:37 2.91M
papirus-icon-theme-21-27-1-x86_64.delta.eopkg 01-05-2018 17:41:49 3.17M
papirus-icon-theme-21-28-1-x86_64.delta.eopkg 22-05-2018 16:13:04 3.17M
papirus-icon-theme-21-29-1-x86_64.delta.eopkg 04-06-2018 07:44:24 3.37M
papirus-icon-theme-21-30-1-x86_64.delta.eopkg 20-07-2018 12:33:21 3.61M
papirus-icon-theme-21-31-1-x86_64.delta.eopkg 16-08-2018 07:38:22 3.88M
papirus-icon-theme-22-23-1-x86_64.delta.eopkg 24-12-2017 13:35:23 1.43M
papirus-icon-theme-22-24-1-x86_64.delta.eopkg 01-02-2018 13:56:20 2.36M
papirus-icon-theme-22-25-1-x86_64.delta.eopkg 14-02-2018 09:03:51 2.44M
papirus-icon-theme-22-26-1-x86_64.delta.eopkg 12-03-2018 16:35:44 2.63M
papirus-icon-theme-22-27-1-x86_64.delta.eopkg 01-05-2018 17:41:57 2.89M
papirus-icon-theme-22-28-1-x86_64.delta.eopkg 22-05-2018 16:13:11 2.89M
papirus-icon-theme-22-29-1-x86_64.delta.eopkg 04-06-2018 07:44:33 3.09M
papirus-icon-theme-22-30-1-x86_64.delta.eopkg 20-07-2018 12:33:30 3.34M
papirus-icon-theme-22-31-1-x86_64.delta.eopkg 16-08-2018 07:38:31 3.61M
papirus-icon-theme-23-24-1-x86_64.delta.eopkg 01-02-2018 13:56:25 2.13M
papirus-icon-theme-23-25-1-x86_64.delta.eopkg 14-02-2018 09:03:56 2.22M
papirus-icon-theme-23-26-1-x86_64.delta.eopkg 12-03-2018 16:35:50 2.42M
papirus-icon-theme-23-27-1-x86_64.delta.eopkg 01-05-2018 17:42:04 2.68M
papirus-icon-theme-23-28-1-x86_64.delta.eopkg 22-05-2018 16:13:18 2.68M
papirus-icon-theme-23-29-1-x86_64.delta.eopkg 04-06-2018 07:44:40 2.89M
papirus-icon-theme-23-30-1-x86_64.delta.eopkg 20-07-2018 12:33:37 3.14M
papirus-icon-theme-23-31-1-x86_64.delta.eopkg 16-08-2018 07:38:39 3.40M
papirus-icon-theme-24-25-1-x86_64.delta.eopkg 14-02-2018 09:03:58 1.25M
papirus-icon-theme-24-26-1-x86_64.delta.eopkg 12-03-2018 16:35:53 1.46M
papirus-icon-theme-24-27-1-x86_64.delta.eopkg 01-05-2018 17:42:07 1.76M
papirus-icon-theme-24-28-1-x86_64.delta.eopkg 22-05-2018 16:13:21 1.76M
papirus-icon-theme-24-29-1-x86_64.delta.eopkg 04-06-2018 07:44:45 2.00M
papirus-icon-theme-24-30-1-x86_64.delta.eopkg 20-07-2018 12:33:42 2.25M
papirus-icon-theme-24-31-1-x86_64.delta.eopkg 16-08-2018 07:38:44 2.52M
papirus-icon-theme-25-26-1-x86_64.delta.eopkg 12-03-2018 16:35:55 1.37M
papirus-icon-theme-25-27-1-x86_64.delta.eopkg 01-05-2018 17:42:10 1.68M
papirus-icon-theme-25-28-1-x86_64.delta.eopkg 22-05-2018 16:13:24 1.68M
papirus-icon-theme-25-29-1-x86_64.delta.eopkg 04-06-2018 07:44:49 1.92M
papirus-icon-theme-25-30-1-x86_64.delta.eopkg 20-07-2018 12:33:46 2.17M
papirus-icon-theme-25-31-1-x86_64.delta.eopkg 16-08-2018 07:38:49 2.43M
papirus-icon-theme-26-27-1-x86_64.delta.eopkg 01-05-2018 17:42:13 1.48M
papirus-icon-theme-26-28-1-x86_64.delta.eopkg 22-05-2018 16:13:26 1.48M
papirus-icon-theme-26-29-1-x86_64.delta.eopkg 04-06-2018 07:44:52 1.72M
papirus-icon-theme-26-30-1-x86_64.delta.eopkg 20-07-2018 12:33:50 1.98M
papirus-icon-theme-26-31-1-x86_64.delta.eopkg 16-08-2018 07:38:54 2.24M
papirus-icon-theme-27-28-1-x86_64.delta.eopkg 22-05-2018 16:13:28 1.19M
papirus-icon-theme-27-29-1-x86_64.delta.eopkg 04-06-2018 07:44:55 1.45M
papirus-icon-theme-27-30-1-x86_64.delta.eopkg 20-07-2018 12:33:54 1.71M
papirus-icon-theme-27-31-1-x86_64.delta.eopkg 16-08-2018 07:38:57 1.98M
papirus-icon-theme-28-29-1-x86_64.delta.eopkg 04-06-2018 07:44:57 1.45M
papirus-icon-theme-28-30-1-x86_64.delta.eopkg 20-07-2018 12:33:57 1.71M
papirus-icon-theme-28-31-1-x86_64.delta.eopkg 16-08-2018 07:39:01 1.98M
papirus-icon-theme-29-30-1-x86_64.delta.eopkg 20-07-2018 12:34:00 1.48M
papirus-icon-theme-29-31-1-x86_64.delta.eopkg 16-08-2018 07:39:04 1.75M
papirus-icon-theme-30-31-1-x86_64.delta.eopkg 16-08-2018 07:39:06 1.53M
papirus-icon-theme-30-32-1-x86_64.delta.eopkg 16-08-2018 08:42:21 1.53M
papirus-icon-theme-31-32-1-x86_64.delta.eopkg 16-08-2018 08:42:23 1.27M
papirus-icon-theme-31-33-1-x86_64.delta.eopkg 20-09-2018 11:50:45 1.46M
papirus-icon-theme-31-36-1-x86_64.delta.eopkg 25-10-2018 08:34:47 1.46M
papirus-icon-theme-31-37-1-x86_64.delta.eopkg 25-10-2018 08:45:28 1.46M
papirus-icon-theme-32-33-1-x86_64.delta.eopkg 20-09-2018 11:50:53 1.46M
papirus-icon-theme-32-36-1-x86_64.delta.eopkg 25-10-2018 08:34:56 1.46M
papirus-icon-theme-32-37-1-x86_64.delta.eopkg 25-10-2018 08:45:37 1.46M
papirus-icon-theme-33-36-1-x86_64.delta.eopkg 25-10-2018 08:35:01 1.29M
papirus-icon-theme-33-37-1-x86_64.delta.eopkg 25-10-2018 08:45:42 1.29M
papirus-icon-theme-36-37-1-x86_64.delta.eopkg 25-10-2018 08:45:48 1.29M
papirus-icon-theme-36-38-1-x86_64.delta.eopkg 25-10-2018 10:12:40 1.28M
papirus-icon-theme-37-38-1-x86_64.delta.eopkg 25-10-2018 10:12:45 1.28M
papirus-icon-theme-37-39-1-x86_64.delta.eopkg 13-02-2019 06:27:45 3.61M
papirus-icon-theme-38-39-1-x86_64.delta.eopkg 13-02-2019 06:28:10 3.61M
papirus-icon-theme-38-40-1-x86_64.delta.eopkg 09-03-2019 18:53:39 3.94M
papirus-icon-theme-39-40-1-x86_64.delta.eopkg 09-03-2019 18:53:50 2.35M
papirus-icon-theme-39-41-1-x86_64.delta.eopkg 01-04-2019 19:12:29 8.25M
papirus-icon-theme-39-42-1-x86_64.delta.eopkg 01-05-2019 12:28:16 8.42M
papirus-icon-theme-39-43-1-x86_64.delta.eopkg 27-05-2019 10:20:50 8.81M
papirus-icon-theme-39-44-1-x86_64.delta.eopkg 31-05-2019 14:46:29 9.71M
papirus-icon-theme-40-41-1-x86_64.delta.eopkg 01-04-2019 19:12:55 6.77M
papirus-icon-theme-40-42-1-x86_64.delta.eopkg 01-05-2019 12:28:41 6.95M
papirus-icon-theme-40-43-1-x86_64.delta.eopkg 27-05-2019 10:21:15 7.26M
papirus-icon-theme-40-44-1-x86_64.delta.eopkg 31-05-2019 14:46:56 8.41M
papirus-icon-theme-41-42-1-x86_64.delta.eopkg 01-05-2019 12:28:48 1.69M
papirus-icon-theme-41-43-1-x86_64.delta.eopkg 27-05-2019 10:21:23 2.01M
papirus-icon-theme-41-44-1-x86_64.delta.eopkg 31-05-2019 14:47:08 2.91M
papirus-icon-theme-42-43-1-x86_64.delta.eopkg 27-05-2019 10:21:31 1.83M
papirus-icon-theme-42-44-1-x86_64.delta.eopkg 31-05-2019 14:47:20 2.74M
papirus-icon-theme-43-44-1-x86_64.delta.eopkg 31-05-2019 14:47:30 2.44M
papirus-icon-theme-43-45-1-x86_64.delta.eopkg 18-06-2019 04:37:13 2.55M
papirus-icon-theme-43-47-1-x86_64.delta.eopkg 05-07-2019 00:30:30 2.67M
papirus-icon-theme-44-45-1-x86_64.delta.eopkg 18-06-2019 04:37:21 1.99M
papirus-icon-theme-44-47-1-x86_64.delta.eopkg 05-07-2019 00:30:39 2.11M
papirus-icon-theme-45-47-1-x86_64.delta.eopkg 05-07-2019 00:30:46 2.01M
papirus-icon-theme-45-48-1-x86_64.delta.eopkg 18-07-2019 17:55:58 2.13M
papirus-icon-theme-45-49-1-x86_64.delta.eopkg 04-08-2019 20:12:34 2.48M
papirus-icon-theme-45-50-1-x86_64.delta.eopkg 20-08-2019 13:40:46 2.90M
papirus-icon-theme-45-51-1-x86_64.delta.eopkg 17-09-2019 09:06:22 2.90M
papirus-icon-theme-45-52-1-x86_64.delta.eopkg 17-09-2019 10:05:29 2.90M
papirus-icon-theme-47-48-1-x86_64.delta.eopkg 18-07-2019 17:56:06 2.02M
papirus-icon-theme-47-49-1-x86_64.delta.eopkg 04-08-2019 20:12:44 2.36M
papirus-icon-theme-47-50-1-x86_64.delta.eopkg 20-08-2019 13:40:58 2.78M
papirus-icon-theme-47-51-1-x86_64.delta.eopkg 17-09-2019 09:06:33 2.78M
papirus-icon-theme-47-52-1-x86_64.delta.eopkg 17-09-2019 10:05:40 2.78M
papirus-icon-theme-48-49-1-x86_64.delta.eopkg 04-08-2019 20:12:53 2.24M
papirus-icon-theme-48-50-1-x86_64.delta.eopkg 20-08-2019 13:41:08 2.67M
papirus-icon-theme-48-51-1-x86_64.delta.eopkg 17-09-2019 09:06:45 2.67M
papirus-icon-theme-48-52-1-x86_64.delta.eopkg 17-09-2019 10:05:50 2.67M
papirus-icon-theme-49-50-1-x86_64.delta.eopkg 20-08-2019 13:41:17 2.36M
papirus-icon-theme-49-51-1-x86_64.delta.eopkg 17-09-2019 09:06:54 2.36M
papirus-icon-theme-49-52-1-x86_64.delta.eopkg 17-09-2019 10:05:59 2.36M
papirus-icon-theme-50-51-1-x86_64.delta.eopkg 17-09-2019 09:07:00 1.96M
papirus-icon-theme-50-52-1-x86_64.delta.eopkg 17-09-2019 10:06:06 1.96M
papirus-icon-theme-51-52-1-x86_64.delta.eopkg 17-09-2019 10:06:14 1.96M
papirus-icon-theme-51-53-1-x86_64.delta.eopkg 11-10-2019 18:06:57 2.43M
papirus-icon-theme-51-54-1-x86_64.delta.eopkg 08-11-2019 08:22:17 3.22M
papirus-icon-theme-52-53-1-x86_64.delta.eopkg 11-10-2019 18:07:07 2.43M
papirus-icon-theme-52-54-1-x86_64.delta.eopkg 08-11-2019 08:22:30 3.22M
papirus-icon-theme-53-54-1-x86_64.delta.eopkg 08-11-2019 08:22:43 2.80M
papirus-icon-theme-53-55-1-x86_64.delta.eopkg 04-12-2019 09:23:24 3.14M
papirus-icon-theme-54-55-1-x86_64.delta.eopkg 04-12-2019 09:23:34 2.44M
papirus-icon-theme-54-56-1-x86_64.delta.eopkg 02-01-2020 23:29:01 2.81M
papirus-icon-theme-55-56-1-x86_64.delta.eopkg 02-01-2020 23:29:10 2.51M
papirus-icon-theme-55-57-1-x86_64.delta.eopkg 06-03-2020 18:06:05 3.11M
papirus-icon-theme-56-57-1-x86_64.delta.eopkg 06-03-2020 18:06:17 2.78M
papirus-icon-theme-56-58-1-x86_64.delta.eopkg 08-04-2020 08:17:57 3.09M
papirus-icon-theme-57-58-1-x86_64.delta.eopkg 08-04-2020 08:18:07 2.55M
papirus-icon-theme-57-59-1-x86_64.delta.eopkg 08-05-2020 08:54:22 3.07M
papirus-icon-theme-58-59-1-x86_64.delta.eopkg 08-05-2020 08:54:32 2.78M
solus-sc-icons-20200301-57-1-x86_64.eopkg 06-03-2020 18:05:11 22.8K
solus-sc-icons-20200405-58-1-x86_64.eopkg 08-04-2020 08:17:05 22.7K
solus-sc-icons-20200430-59-1-x86_64.eopkg 08-05-2020 08:53:30 28.0K
solus-sc-icons-36-37-1-x86_64.delta.eopkg 25-10-2018 08:45:29 4.7K
solus-sc-icons-36-38-1-x86_64.delta.eopkg 25-10-2018 10:12:45 7.0K
solus-sc-icons-37-38-1-x86_64.delta.eopkg 25-10-2018 10:12:46 6.7K
solus-sc-icons-37-39-1-x86_64.delta.eopkg 13-02-2019 06:27:18 11.8K
solus-sc-icons-38-39-1-x86_64.delta.eopkg 13-02-2019 06:27:18 9.9K
solus-sc-icons-38-40-1-x86_64.delta.eopkg 09-03-2019 18:53:04 9.9K
solus-sc-icons-39-40-1-x86_64.delta.eopkg 09-03-2019 18:53:04 4.7K
solus-sc-icons-39-41-1-x86_64.delta.eopkg 01-04-2019 19:11:42 18.9K
solus-sc-icons-39-42-1-x86_64.delta.eopkg 01-05-2019 12:27:52 18.7K
solus-sc-icons-39-43-1-x86_64.delta.eopkg 27-05-2019 10:20:23 18.8K
solus-sc-icons-39-44-1-x86_64.delta.eopkg 31-05-2019 14:46:00 18.8K
solus-sc-icons-40-41-1-x86_64.delta.eopkg 01-04-2019 19:11:43 18.6K
solus-sc-icons-40-42-1-x86_64.delta.eopkg 01-05-2019 12:27:52 18.4K
solus-sc-icons-40-43-1-x86_64.delta.eopkg 27-05-2019 10:20:23 18.5K
solus-sc-icons-40-44-1-x86_64.delta.eopkg 31-05-2019 14:46:00 18.5K
solus-sc-icons-41-42-1-x86_64.delta.eopkg 01-05-2019 12:27:53 3.8K
solus-sc-icons-41-43-1-x86_64.delta.eopkg 27-05-2019 10:20:24 4.4K
solus-sc-icons-41-44-1-x86_64.delta.eopkg 31-05-2019 14:46:01 4.4K
solus-sc-icons-42-43-1-x86_64.delta.eopkg 27-05-2019 10:20:24 4.4K
solus-sc-icons-42-44-1-x86_64.delta.eopkg 31-05-2019 14:46:01 4.4K
solus-sc-icons-43-44-1-x86_64.delta.eopkg 31-05-2019 14:46:01 3.6K
solus-sc-icons-43-45-1-x86_64.delta.eopkg 18-06-2019 04:37:46 3.7K
solus-sc-icons-43-47-1-x86_64.delta.eopkg 05-07-2019 00:30:18 3.7K
solus-sc-icons-44-45-1-x86_64.delta.eopkg 18-06-2019 04:37:46 3.7K
solus-sc-icons-44-47-1-x86_64.delta.eopkg 05-07-2019 00:30:19 3.7K
solus-sc-icons-45-47-1-x86_64.delta.eopkg 05-07-2019 00:30:19 3.7K
solus-sc-icons-45-48-1-x86_64.delta.eopkg 18-07-2019 17:56:28 3.8K
solus-sc-icons-45-49-1-x86_64.delta.eopkg 04-08-2019 20:12:24 3.9K
solus-sc-icons-45-50-1-x86_64.delta.eopkg 20-08-2019 13:41:40 3.7K
solus-sc-icons-45-51-1-x86_64.delta.eopkg 17-09-2019 09:06:11 4.5K
solus-sc-icons-45-52-1-x86_64.delta.eopkg 17-09-2019 10:05:19 4.4K
solus-sc-icons-47-48-1-x86_64.delta.eopkg 18-07-2019 17:56:29 3.8K
solus-sc-icons-47-49-1-x86_64.delta.eopkg 04-08-2019 20:12:24 3.9K
solus-sc-icons-47-50-1-x86_64.delta.eopkg 20-08-2019 13:41:40 3.7K
solus-sc-icons-47-51-1-x86_64.delta.eopkg 17-09-2019 09:06:11 4.5K
solus-sc-icons-47-52-1-x86_64.delta.eopkg 17-09-2019 10:05:20 4.4K
solus-sc-icons-48-49-1-x86_64.delta.eopkg 04-08-2019 20:12:25 3.9K
solus-sc-icons-48-50-1-x86_64.delta.eopkg 20-08-2019 13:41:40 3.7K
solus-sc-icons-48-51-1-x86_64.delta.eopkg 17-09-2019 09:06:11 4.5K
solus-sc-icons-48-52-1-x86_64.delta.eopkg 17-09-2019 10:05:20 4.4K
solus-sc-icons-49-50-1-x86_64.delta.eopkg 20-08-2019 13:41:40 3.7K
solus-sc-icons-49-51-1-x86_64.delta.eopkg 17-09-2019 09:06:12 4.5K
solus-sc-icons-49-52-1-x86_64.delta.eopkg 17-09-2019 10:05:20 4.4K
solus-sc-icons-50-51-1-x86_64.delta.eopkg 17-09-2019 09:06:12 4.5K
solus-sc-icons-50-52-1-x86_64.delta.eopkg 17-09-2019 10:05:20 4.4K
solus-sc-icons-51-52-1-x86_64.delta.eopkg 17-09-2019 10:05:20 3.6K
solus-sc-icons-51-53-1-x86_64.delta.eopkg 11-10-2019 18:05:44 5.5K
solus-sc-icons-51-54-1-x86_64.delta.eopkg 08-11-2019 08:22:02 6.2K
solus-sc-icons-52-53-1-x86_64.delta.eopkg 11-10-2019 18:05:44 5.5K
solus-sc-icons-52-54-1-x86_64.delta.eopkg 08-11-2019 08:22:02 6.2K
solus-sc-icons-53-54-1-x86_64.delta.eopkg 08-11-2019 08:22:03 4.8K
solus-sc-icons-53-55-1-x86_64.delta.eopkg 04-12-2019 09:22:40 6.7K
solus-sc-icons-54-55-1-x86_64.delta.eopkg 04-12-2019 09:22:41 6.0K
solus-sc-icons-54-56-1-x86_64.delta.eopkg 02-01-2020 23:28:33 6.3K
solus-sc-icons-55-56-1-x86_64.delta.eopkg 02-01-2020 23:28:34 4.4K
solus-sc-icons-55-57-1-x86_64.delta.eopkg 06-03-2020 18:05:38 4.4K
solus-sc-icons-56-57-1-x86_64.delta.eopkg 06-03-2020 18:05:39 3.5K
solus-sc-icons-56-58-1-x86_64.delta.eopkg 08-04-2020 08:17:29 3.4K
solus-sc-icons-57-58-1-x86_64.delta.eopkg 08-04-2020 08:17:29 3.4K
solus-sc-icons-57-59-1-x86_64.delta.eopkg 08-05-2020 08:54:55 10.2K
solus-sc-icons-58-59-1-x86_64.delta.eopkg 08-05-2020 08:54:55 10.2K