Name Last modified Size
kio-extras-10-11-1-x86_64.delta.eopkg 21-12-2017 01:00:40 489.6K
kio-extras-10-12-1-x86_64.delta.eopkg 12-01-2018 06:33:21 491.6K
kio-extras-10-13-1-x86_64.delta.eopkg 09-02-2018 03:03:08 0.50M
kio-extras-10-14-1-x86_64.delta.eopkg 09-03-2018 02:46:33 0.50M
kio-extras-10-15-1-x86_64.delta.eopkg 11-04-2018 12:20:56 0.50M
kio-extras-10-16-1-x86_64.delta.eopkg 24-04-2018 04:26:50 507.8K
kio-extras-10-17-1-x86_64.delta.eopkg 18-05-2018 04:42:20 508.0K
kio-extras-10-18-1-x86_64.delta.eopkg 13-06-2018 11:04:14 508.2K
kio-extras-10-19-1-x86_64.delta.eopkg 10-07-2018 16:58:51 508.4K
kio-extras-10-20-1-x86_64.delta.eopkg 17-07-2018 04:00:23 0.53M
kio-extras-10-21-1-x86_64.delta.eopkg 18-08-2018 04:37:22 0.53M
kio-extras-11-12-1-x86_64.delta.eopkg 12-01-2018 06:33:22 438.5K
kio-extras-11-13-1-x86_64.delta.eopkg 09-02-2018 03:03:09 466.9K
kio-extras-11-14-1-x86_64.delta.eopkg 09-03-2018 02:46:34 467.9K
kio-extras-11-15-1-x86_64.delta.eopkg 11-04-2018 12:20:56 467.6K
kio-extras-11-16-1-x86_64.delta.eopkg 24-04-2018 04:26:51 462.2K
kio-extras-11-17-1-x86_64.delta.eopkg 18-05-2018 04:42:21 462.3K
kio-extras-11-18-1-x86_64.delta.eopkg 13-06-2018 11:04:15 462.5K
kio-extras-11-19-1-x86_64.delta.eopkg 10-07-2018 16:58:51 462.8K
kio-extras-11-20-1-x86_64.delta.eopkg 17-07-2018 04:00:23 500.2K
kio-extras-11-21-1-x86_64.delta.eopkg 18-08-2018 04:37:23 500.1K
kio-extras-12-13-1-x86_64.delta.eopkg 09-02-2018 03:03:10 465.0K
kio-extras-12-14-1-x86_64.delta.eopkg 09-03-2018 02:46:35 466.0K
kio-extras-12-15-1-x86_64.delta.eopkg 11-04-2018 12:20:57 465.8K
kio-extras-12-16-1-x86_64.delta.eopkg 24-04-2018 04:26:52 460.6K
kio-extras-12-17-1-x86_64.delta.eopkg 18-05-2018 04:42:22 460.8K
kio-extras-12-18-1-x86_64.delta.eopkg 13-06-2018 11:04:16 460.9K
kio-extras-12-19-1-x86_64.delta.eopkg 10-07-2018 16:58:52 461.2K
kio-extras-12-20-1-x86_64.delta.eopkg 17-07-2018 04:00:24 498.8K
kio-extras-12-21-1-x86_64.delta.eopkg 18-08-2018 04:37:24 498.8K
kio-extras-13-14-1-x86_64.delta.eopkg 09-03-2018 02:46:35 436.2K
kio-extras-13-15-1-x86_64.delta.eopkg 11-04-2018 12:20:58 436.0K
kio-extras-13-16-1-x86_64.delta.eopkg 24-04-2018 04:26:53 434.0K
kio-extras-13-17-1-x86_64.delta.eopkg 18-05-2018 04:42:22 434.7K
kio-extras-13-18-1-x86_64.delta.eopkg 13-06-2018 11:04:17 436.2K
kio-extras-13-19-1-x86_64.delta.eopkg 10-07-2018 16:58:53 436.4K
kio-extras-13-20-1-x86_64.delta.eopkg 17-07-2018 04:00:25 474.3K
kio-extras-13-21-1-x86_64.delta.eopkg 18-08-2018 04:37:24 474.2K
kio-extras-14-15-1-x86_64.delta.eopkg 11-04-2018 12:20:58 430.5K
kio-extras-14-16-1-x86_64.delta.eopkg 24-04-2018 04:26:53 432.8K
kio-extras-14-17-1-x86_64.delta.eopkg 18-05-2018 04:42:23 433.5K
kio-extras-14-18-1-x86_64.delta.eopkg 13-06-2018 11:04:17 435.1K
kio-extras-14-19-1-x86_64.delta.eopkg 10-07-2018 16:58:53 435.4K
kio-extras-14-20-1-x86_64.delta.eopkg 17-07-2018 04:00:26 473.3K
kio-extras-14-21-1-x86_64.delta.eopkg 18-08-2018 04:37:25 473.2K
kio-extras-15-16-1-x86_64.delta.eopkg 24-04-2018 04:26:54 432.8K
kio-extras-15-17-1-x86_64.delta.eopkg 18-05-2018 04:42:24 433.5K
kio-extras-15-18-1-x86_64.delta.eopkg 13-06-2018 11:04:18 435.1K
kio-extras-15-19-1-x86_64.delta.eopkg 10-07-2018 16:58:54 435.4K
kio-extras-15-20-1-x86_64.delta.eopkg 17-07-2018 04:00:26 473.3K
kio-extras-15-21-1-x86_64.delta.eopkg 18-08-2018 04:37:26 473.2K
kio-extras-16-17-1-x86_64.delta.eopkg 18-05-2018 04:42:25 427.1K
kio-extras-16-18-1-x86_64.delta.eopkg 13-06-2018 11:04:19 429.9K
kio-extras-16-19-1-x86_64.delta.eopkg 10-07-2018 16:58:55 430.1K
kio-extras-16-20-1-x86_64.delta.eopkg 17-07-2018 04:00:27 469.8K
kio-extras-16-21-1-x86_64.delta.eopkg 18-08-2018 04:37:27 470.3K
kio-extras-17-18-1-x86_64.delta.eopkg 13-06-2018 11:04:20 429.3K
kio-extras-17-19-1-x86_64.delta.eopkg 10-07-2018 16:58:56 429.5K
kio-extras-17-20-1-x86_64.delta.eopkg 17-07-2018 04:00:28 469.2K
kio-extras-17-21-1-x86_64.delta.eopkg 18-08-2018 04:37:28 469.8K
kio-extras-18-19-1-x86_64.delta.eopkg 10-07-2018 16:58:57 420.6K
kio-extras-18-20-1-x86_64.delta.eopkg 17-07-2018 04:00:29 467.7K
kio-extras-18-21-1-x86_64.delta.eopkg 18-08-2018 04:37:28 468.4K
kio-extras-19-20-1-x86_64.delta.eopkg 17-07-2018 04:00:29 467.7K
kio-extras-19-21-1-x86_64.delta.eopkg 18-08-2018 04:37:29 468.4K
kio-extras-19.08.1-42-1-x86_64.eopkg 28-09-2019 11:43:57 0.96M
kio-extras-19.08.1-43-1-x86_64.eopkg 30-09-2019 14:18:13 0.96M
kio-extras-19.08.2-44-1-x86_64.eopkg 26-10-2019 08:59:03 0.96M
kio-extras-19.08.3-45-1-x86_64.eopkg 12-11-2019 13:59:54 0.96M
kio-extras-2-3-1-x86_64.delta.eopkg 21-09-2017 07:55:19 451.5K
kio-extras-2-4-1-x86_64.delta.eopkg 22-09-2017 00:56:47 0.60M
kio-extras-2-5-1-x86_64.delta.eopkg 08-10-2017 21:01:55 0.60M
kio-extras-20-21-1-x86_64.delta.eopkg 18-08-2018 04:37:30 467.8K
kio-extras-20-22-1-x86_64.delta.eopkg 21-08-2018 00:31:18 469.4K
kio-extras-20-23-1-x86_64.delta.eopkg 19-09-2018 06:50:07 0.69M
kio-extras-20-24-1-x86_64.delta.eopkg 15-10-2018 22:30:17 0.70M
kio-extras-21-22-1-x86_64.delta.eopkg 21-08-2018 00:31:19 421.6K
kio-extras-21-23-1-x86_64.delta.eopkg 19-09-2018 06:50:10 0.65M
kio-extras-21-24-1-x86_64.delta.eopkg 15-10-2018 22:30:20 0.66M
kio-extras-22-23-1-x86_64.delta.eopkg 19-09-2018 06:50:12 0.65M
kio-extras-22-24-1-x86_64.delta.eopkg 15-10-2018 22:30:23 0.66M
kio-extras-23-24-1-x86_64.delta.eopkg 15-10-2018 22:30:25 432.4K
kio-extras-23-25-1-x86_64.delta.eopkg 17-10-2018 19:21:31 432.3K
kio-extras-24-25-1-x86_64.delta.eopkg 17-10-2018 19:21:31 66.5K
kio-extras-24-26-1-x86_64.delta.eopkg 24-10-2018 23:05:03 91.6K
kio-extras-25-26-1-x86_64.delta.eopkg 24-10-2018 23:05:03 66.2K
kio-extras-25-27-1-x86_64.delta.eopkg 13-11-2018 08:42:04 427.0K
kio-extras-26-27-1-x86_64.delta.eopkg 13-11-2018 08:42:06 427.0K
kio-extras-26-28-1-x86_64.delta.eopkg 18-12-2018 02:26:34 0.62M
kio-extras-27-28-1-x86_64.delta.eopkg 18-12-2018 02:26:38 0.62M
kio-extras-27-29-1-x86_64.delta.eopkg 09-01-2019 20:27:40 0.62M
kio-extras-28-29-1-x86_64.delta.eopkg 09-01-2019 20:27:41 67.6K
kio-extras-28-30-1-x86_64.delta.eopkg 15-01-2019 04:18:36 468.6K
kio-extras-28-31-1-x86_64.delta.eopkg 24-02-2019 22:32:01 469.6K
kio-extras-29-30-1-x86_64.delta.eopkg 15-01-2019 04:18:38 468.6K
kio-extras-29-31-1-x86_64.delta.eopkg 24-02-2019 22:32:03 469.6K
kio-extras-3-4-1-x86_64.delta.eopkg 22-09-2017 00:56:48 0.60M
kio-extras-3-5-1-x86_64.delta.eopkg 08-10-2017 21:01:56 0.60M
kio-extras-3-6-1-x86_64.delta.eopkg 16-10-2017 10:29:04 0.60M
kio-extras-3-7-1-x86_64.delta.eopkg 01-11-2017 23:32:12 0.60M
kio-extras-3-8-1-x86_64.delta.eopkg 10-11-2017 09:31:39 0.60M
kio-extras-3-9-1-x86_64.delta.eopkg 20-11-2017 19:08:47 0.61M
kio-extras-30-31-1-x86_64.delta.eopkg 24-02-2019 22:32:05 456.5K
kio-extras-30-32-1-x86_64.delta.eopkg 18-03-2019 23:15:42 460.9K
kio-extras-30-33-1-x86_64.delta.eopkg 08-04-2019 13:43:32 462.7K
kio-extras-30-34-1-x86_64.delta.eopkg 25-04-2019 07:54:21 0.64M
kio-extras-30-35-1-x86_64.delta.eopkg 16-05-2019 08:32:51 0.64M
kio-extras-31-32-1-x86_64.delta.eopkg 18-03-2019 23:15:44 459.5K
kio-extras-31-33-1-x86_64.delta.eopkg 08-04-2019 13:43:34 461.3K
kio-extras-31-34-1-x86_64.delta.eopkg 25-04-2019 07:54:23 0.64M
kio-extras-31-35-1-x86_64.delta.eopkg 16-05-2019 08:32:54 0.64M
kio-extras-32-33-1-x86_64.delta.eopkg 08-04-2019 13:43:36 449.4K
kio-extras-32-34-1-x86_64.delta.eopkg 25-04-2019 07:54:27 0.64M
kio-extras-32-35-1-x86_64.delta.eopkg 16-05-2019 08:32:56 0.64M
kio-extras-33-34-1-x86_64.delta.eopkg 25-04-2019 07:54:30 0.64M
kio-extras-33-35-1-x86_64.delta.eopkg 16-05-2019 08:33:00 0.64M
kio-extras-34-35-1-x86_64.delta.eopkg 16-05-2019 08:33:03 468.8K
kio-extras-34-36-1-x86_64.delta.eopkg 16-06-2019 18:16:18 0.61M
kio-extras-34-37-1-x86_64.delta.eopkg 01-07-2019 14:01:21 0.61M
kio-extras-35-36-1-x86_64.delta.eopkg 16-06-2019 18:16:27 0.60M
kio-extras-35-37-1-x86_64.delta.eopkg 01-07-2019 14:01:23 0.60M
kio-extras-36-37-1-x86_64.delta.eopkg 01-07-2019 14:01:24 70.2K
kio-extras-36-38-1-x86_64.delta.eopkg 15-07-2019 13:30:50 456.6K
kio-extras-36-39-1-x86_64.delta.eopkg 21-07-2019 11:03:03 0.61M
kio-extras-36-40-1-x86_64.delta.eopkg 23-07-2019 22:26:19 0.61M
kio-extras-36-41-1-x86_64.delta.eopkg 18-08-2019 13:44:10 0.63M
kio-extras-36-42-1-x86_64.delta.eopkg 28-09-2019 11:44:23 0.63M
kio-extras-36-43-1-x86_64.delta.eopkg 30-09-2019 14:18:39 0.63M
kio-extras-37-38-1-x86_64.delta.eopkg 15-07-2019 13:30:52 456.6K
kio-extras-37-39-1-x86_64.delta.eopkg 21-07-2019 11:03:05 0.61M
kio-extras-37-40-1-x86_64.delta.eopkg 23-07-2019 22:26:21 0.61M
kio-extras-37-41-1-x86_64.delta.eopkg 18-08-2019 13:44:13 0.63M
kio-extras-37-42-1-x86_64.delta.eopkg 28-09-2019 11:44:25 0.63M
kio-extras-37-43-1-x86_64.delta.eopkg 30-09-2019 14:18:41 0.63M
kio-extras-38-39-1-x86_64.delta.eopkg 21-07-2019 11:03:08 0.61M
kio-extras-38-40-1-x86_64.delta.eopkg 23-07-2019 22:26:23 0.61M
kio-extras-38-41-1-x86_64.delta.eopkg 18-08-2019 13:44:22 0.63M
kio-extras-38-42-1-x86_64.delta.eopkg 28-09-2019 11:44:27 0.63M
kio-extras-38-43-1-x86_64.delta.eopkg 30-09-2019 14:18:44 0.63M
kio-extras-39-40-1-x86_64.delta.eopkg 23-07-2019 22:26:24 37.2K
kio-extras-39-41-1-x86_64.delta.eopkg 18-08-2019 13:44:29 502.2K
kio-extras-39-42-1-x86_64.delta.eopkg 28-09-2019 11:44:29 507.8K
kio-extras-39-43-1-x86_64.delta.eopkg 30-09-2019 14:18:46 507.2K
kio-extras-4-5-1-x86_64.delta.eopkg 08-10-2017 21:01:57 134.0K
kio-extras-4-6-1-x86_64.delta.eopkg 16-10-2017 10:29:05 454.7K
kio-extras-4-7-1-x86_64.delta.eopkg 01-11-2017 23:32:12 454.6K
kio-extras-4-8-1-x86_64.delta.eopkg 10-11-2017 09:31:39 490.0K
kio-extras-4-9-1-x86_64.delta.eopkg 20-11-2017 19:08:48 502.6K
kio-extras-40-41-1-x86_64.delta.eopkg 18-08-2019 13:44:31 502.2K
kio-extras-40-42-1-x86_64.delta.eopkg 28-09-2019 11:44:32 507.8K
kio-extras-40-43-1-x86_64.delta.eopkg 30-09-2019 14:18:48 507.2K
kio-extras-41-42-1-x86_64.delta.eopkg 28-09-2019 11:44:34 477.4K
kio-extras-41-43-1-x86_64.delta.eopkg 30-09-2019 14:18:50 476.8K
kio-extras-42-43-1-x86_64.delta.eopkg 30-09-2019 14:18:51 70.9K
kio-extras-42-44-1-x86_64.delta.eopkg 26-10-2019 08:59:44 471.0K
kio-extras-42-45-1-x86_64.delta.eopkg 12-11-2019 14:00:21 475.0K
kio-extras-43-44-1-x86_64.delta.eopkg 26-10-2019 08:59:47 471.0K
kio-extras-43-45-1-x86_64.delta.eopkg 12-11-2019 14:00:23 475.0K
kio-extras-44-45-1-x86_64.delta.eopkg 12-11-2019 14:00:24 474.2K
kio-extras-5-6-1-x86_64.delta.eopkg 16-10-2017 10:29:05 454.7K
kio-extras-5-7-1-x86_64.delta.eopkg 01-11-2017 23:32:13 454.6K
kio-extras-5-8-1-x86_64.delta.eopkg 10-11-2017 09:31:40 490.0K
kio-extras-5-9-1-x86_64.delta.eopkg 20-11-2017 19:08:48 502.6K
kio-extras-6-7-1-x86_64.delta.eopkg 01-11-2017 23:32:13 69.9K
kio-extras-6-8-1-x86_64.delta.eopkg 10-11-2017 09:31:41 485.8K
kio-extras-6-9-1-x86_64.delta.eopkg 20-11-2017 19:08:49 498.5K
kio-extras-7-8-1-x86_64.delta.eopkg 10-11-2017 09:31:42 485.8K
kio-extras-7-9-1-x86_64.delta.eopkg 20-11-2017 19:08:50 498.5K
kio-extras-8-10-1-x86_64.delta.eopkg 21-11-2017 03:45:50 454.9K
kio-extras-8-11-1-x86_64.delta.eopkg 21-12-2017 01:00:38 489.6K
kio-extras-8-12-1-x86_64.delta.eopkg 12-01-2018 06:33:20 491.6K
kio-extras-8-13-1-x86_64.delta.eopkg 09-02-2018 03:03:07 0.50M
kio-extras-8-9-1-x86_64.delta.eopkg 20-11-2017 19:08:51 453.8K
kio-extras-9-10-1-x86_64.delta.eopkg 21-11-2017 03:45:51 454.9K
kio-extras-9-11-1-x86_64.delta.eopkg 21-12-2017 01:00:39 489.6K
kio-extras-9-12-1-x86_64.delta.eopkg 12-01-2018 06:33:21 491.6K
kio-extras-9-13-1-x86_64.delta.eopkg 09-02-2018 03:03:08 0.50M
kio-extras-9-14-1-x86_64.delta.eopkg 09-03-2018 02:46:32 0.50M
kio-extras-9-15-1-x86_64.delta.eopkg 11-04-2018 12:20:55 0.50M
kio-extras-9-16-1-x86_64.delta.eopkg 24-04-2018 04:26:49 507.8K
kio-extras-9-17-1-x86_64.delta.eopkg 18-05-2018 04:42:20 508.0K
kio-extras-9-18-1-x86_64.delta.eopkg 13-06-2018 11:04:13 508.2K
kio-extras-9-19-1-x86_64.delta.eopkg 10-07-2018 16:58:50 508.4K
kio-extras-9-20-1-x86_64.delta.eopkg 17-07-2018 04:00:22 0.53M
kio-extras-9-21-1-x86_64.delta.eopkg 18-08-2018 04:37:21 0.53M
kio-extras-dbginfo-19.08.1-42-1-x86_64.eopkg 28-09-2019 11:43:57 8.60M
kio-extras-dbginfo-19.08.1-43-1-x86_64.eopkg 30-09-2019 14:18:13 8.60M
kio-extras-dbginfo-19.08.2-44-1-x86_64.eopkg 26-10-2019 08:59:04 8.60M
kio-extras-dbginfo-19.08.3-45-1-x86_64.eopkg 12-11-2019 13:59:54 8.60M
kio-extras-dbginfo-24-25-1-x86_64.delta.eopkg 17-10-2018 19:21:52 340.9K
kio-extras-dbginfo-24-26-1-x86_64.delta.eopkg 24-10-2018 23:05:33 0.83M
kio-extras-dbginfo-25-26-1-x86_64.delta.eopkg 24-10-2018 23:05:37 0.53M
kio-extras-dbginfo-28-29-1-x86_64.delta.eopkg 09-01-2019 20:28:09 342.1K
kio-extras-dbginfo-36-37-1-x86_64.delta.eopkg 01-07-2019 14:01:22 0.57M
kio-extras-dbginfo-39-40-1-x86_64.delta.eopkg 23-07-2019 22:26:19 3.4K
kio-extras-dbginfo-4-5-1-x86_64.delta.eopkg 08-10-2017 21:02:06 0.81M
kio-extras-dbginfo-42-43-1-x86_64.delta.eopkg 30-09-2019 14:18:40 0.59M
kio-extras-dbginfo-6-7-1-x86_64.delta.eopkg 01-11-2017 23:32:14 506.2K
kio-extras-devel-10-11-1-x86_64.delta.eopkg 21-12-2017 01:00:48 1.5K
kio-extras-devel-10-12-1-x86_64.delta.eopkg 12-01-2018 06:33:24 1.6K
kio-extras-devel-10-13-1-x86_64.delta.eopkg 09-02-2018 03:03:20 1.6K
kio-extras-devel-10-14-1-x86_64.delta.eopkg 09-03-2018 02:46:41 1.5K
kio-extras-devel-10-15-1-x86_64.delta.eopkg 11-04-2018 12:21:07 1.5K
kio-extras-devel-10-16-1-x86_64.delta.eopkg 24-04-2018 04:26:50 3.8K
kio-extras-devel-10-17-1-x86_64.delta.eopkg 18-05-2018 04:42:25 3.8K
kio-extras-devel-10-18-1-x86_64.delta.eopkg 13-06-2018 11:04:14 4.0K
kio-extras-devel-10-19-1-x86_64.delta.eopkg 10-07-2018 16:58:53 4.0K
kio-extras-devel-10-20-1-x86_64.delta.eopkg 17-07-2018 04:00:30 4.1K
kio-extras-devel-10-21-1-x86_64.delta.eopkg 18-08-2018 04:37:22 4.3K
kio-extras-devel-11-12-1-x86_64.delta.eopkg 12-01-2018 06:33:24 1.6K
kio-extras-devel-11-13-1-x86_64.delta.eopkg 09-02-2018 03:03:20 1.6K
kio-extras-devel-11-14-1-x86_64.delta.eopkg 09-03-2018 02:46:41 1.5K
kio-extras-devel-11-15-1-x86_64.delta.eopkg 11-04-2018 12:21:07 1.5K
kio-extras-devel-11-16-1-x86_64.delta.eopkg 24-04-2018 04:26:50 3.8K
kio-extras-devel-11-17-1-x86_64.delta.eopkg 18-05-2018 04:42:25 3.8K
kio-extras-devel-11-18-1-x86_64.delta.eopkg 13-06-2018 11:04:14 4.0K
kio-extras-devel-11-19-1-x86_64.delta.eopkg 10-07-2018 16:58:53 4.0K
kio-extras-devel-11-20-1-x86_64.delta.eopkg 17-07-2018 04:00:30 4.1K
kio-extras-devel-11-21-1-x86_64.delta.eopkg 18-08-2018 04:37:22 4.3K
kio-extras-devel-12-13-1-x86_64.delta.eopkg 09-02-2018 03:03:20 1.6K
kio-extras-devel-12-14-1-x86_64.delta.eopkg 09-03-2018 02:46:41 1.5K
kio-extras-devel-12-15-1-x86_64.delta.eopkg 11-04-2018 12:21:07 1.5K
kio-extras-devel-12-16-1-x86_64.delta.eopkg 24-04-2018 04:26:50 3.8K
kio-extras-devel-12-17-1-x86_64.delta.eopkg 18-05-2018 04:42:25 3.8K
kio-extras-devel-12-18-1-x86_64.delta.eopkg 13-06-2018 11:04:15 4.0K
kio-extras-devel-12-19-1-x86_64.delta.eopkg 10-07-2018 16:58:53 4.0K
kio-extras-devel-12-20-1-x86_64.delta.eopkg 17-07-2018 04:00:30 4.1K
kio-extras-devel-12-21-1-x86_64.delta.eopkg 18-08-2018 04:37:22 4.3K
kio-extras-devel-13-14-1-x86_64.delta.eopkg 09-03-2018 02:46:41 1.5K
kio-extras-devel-13-15-1-x86_64.delta.eopkg 11-04-2018 12:21:07 1.5K
kio-extras-devel-13-16-1-x86_64.delta.eopkg 24-04-2018 04:26:50 3.8K
kio-extras-devel-13-17-1-x86_64.delta.eopkg 18-05-2018 04:42:25 3.8K
kio-extras-devel-13-18-1-x86_64.delta.eopkg 13-06-2018 11:04:15 4.0K
kio-extras-devel-13-19-1-x86_64.delta.eopkg 10-07-2018 16:58:53 4.0K
kio-extras-devel-13-20-1-x86_64.delta.eopkg 17-07-2018 04:00:30 4.1K
kio-extras-devel-13-21-1-x86_64.delta.eopkg 18-08-2018 04:37:22 4.3K
kio-extras-devel-14-15-1-x86_64.delta.eopkg 11-04-2018 12:21:07 1.5K
kio-extras-devel-14-16-1-x86_64.delta.eopkg 24-04-2018 04:26:50 3.8K
kio-extras-devel-14-17-1-x86_64.delta.eopkg 18-05-2018 04:42:25 3.8K
kio-extras-devel-14-18-1-x86_64.delta.eopkg 13-06-2018 11:04:15 4.0K
kio-extras-devel-14-19-1-x86_64.delta.eopkg 10-07-2018 16:58:53 4.0K
kio-extras-devel-14-20-1-x86_64.delta.eopkg 17-07-2018 04:00:30 4.1K
kio-extras-devel-14-21-1-x86_64.delta.eopkg 18-08-2018 04:37:22 4.3K
kio-extras-devel-15-16-1-x86_64.delta.eopkg 24-04-2018 04:26:50 3.8K
kio-extras-devel-15-17-1-x86_64.delta.eopkg 18-05-2018 04:42:25 3.8K
kio-extras-devel-15-18-1-x86_64.delta.eopkg 13-06-2018 11:04:15 4.0K
kio-extras-devel-15-19-1-x86_64.delta.eopkg 10-07-2018 16:58:53 4.0K
kio-extras-devel-15-20-1-x86_64.delta.eopkg 17-07-2018 04:00:30 4.1K
kio-extras-devel-15-21-1-x86_64.delta.eopkg 18-08-2018 04:37:22 4.3K
kio-extras-devel-16-17-1-x86_64.delta.eopkg 18-05-2018 04:42:25 1.5K
kio-extras-devel-16-18-1-x86_64.delta.eopkg 13-06-2018 11:04:15 2.1K
kio-extras-devel-16-19-1-x86_64.delta.eopkg 10-07-2018 16:58:53 2.1K
kio-extras-devel-16-20-1-x86_64.delta.eopkg 17-07-2018 04:00:30 2.1K
kio-extras-devel-16-21-1-x86_64.delta.eopkg 18-08-2018 04:37:22 2.3K
kio-extras-devel-17-18-1-x86_64.delta.eopkg 13-06-2018 11:04:15 2.1K
kio-extras-devel-17-19-1-x86_64.delta.eopkg 10-07-2018 16:58:53 2.1K
kio-extras-devel-17-20-1-x86_64.delta.eopkg 17-07-2018 04:00:30 2.1K
kio-extras-devel-17-21-1-x86_64.delta.eopkg 18-08-2018 04:37:22 2.3K
kio-extras-devel-18-19-1-x86_64.delta.eopkg 10-07-2018 16:58:53 1.5K
kio-extras-devel-18-20-1-x86_64.delta.eopkg 17-07-2018 04:00:30 1.5K
kio-extras-devel-18-21-1-x86_64.delta.eopkg 18-08-2018 04:37:22 1.7K
kio-extras-devel-19-20-1-x86_64.delta.eopkg 17-07-2018 04:00:30 1.5K
kio-extras-devel-19-21-1-x86_64.delta.eopkg 18-08-2018 04:37:22 1.7K
kio-extras-devel-19.08.1-42-1-x86_64.eopkg 28-09-2019 11:43:57 5.4K
kio-extras-devel-19.08.1-43-1-x86_64.eopkg 30-09-2019 14:18:13 5.4K
kio-extras-devel-19.08.2-44-1-x86_64.eopkg 26-10-2019 08:59:04 5.4K
kio-extras-devel-19.08.3-45-1-x86_64.eopkg 12-11-2019 13:59:54 5.4K
kio-extras-devel-20-21-1-x86_64.delta.eopkg 18-08-2018 04:37:22 1.7K
kio-extras-devel-20-22-1-x86_64.delta.eopkg 21-08-2018 00:31:09 1.8K
kio-extras-devel-20-23-1-x86_64.delta.eopkg 19-09-2018 06:50:06 1.8K
kio-extras-devel-20-24-1-x86_64.delta.eopkg 15-10-2018 22:30:47 1.8K
kio-extras-devel-21-22-1-x86_64.delta.eopkg 21-08-2018 00:31:09 1.8K
kio-extras-devel-21-23-1-x86_64.delta.eopkg 19-09-2018 06:50:06 1.8K
kio-extras-devel-21-24-1-x86_64.delta.eopkg 15-10-2018 22:30:48 1.8K
kio-extras-devel-22-23-1-x86_64.delta.eopkg 19-09-2018 06:50:06 1.8K
kio-extras-devel-22-24-1-x86_64.delta.eopkg 15-10-2018 22:30:48 1.8K
kio-extras-devel-23-24-1-x86_64.delta.eopkg 15-10-2018 22:30:49 1.8K
kio-extras-devel-23-25-1-x86_64.delta.eopkg 17-10-2018 19:22:01 1.8K
kio-extras-devel-24-25-1-x86_64.delta.eopkg 17-10-2018 19:22:01 1.8K
kio-extras-devel-24-26-1-x86_64.delta.eopkg 24-10-2018 23:05:35 1.8K
kio-extras-devel-25-26-1-x86_64.delta.eopkg 24-10-2018 23:05:35 1.8K
kio-extras-devel-25-27-1-x86_64.delta.eopkg 13-11-2018 08:42:33 1.9K
kio-extras-devel-26-27-1-x86_64.delta.eopkg 13-11-2018 08:42:34 1.9K
kio-extras-devel-26-28-1-x86_64.delta.eopkg 18-12-2018 02:26:38 2.7K
kio-extras-devel-27-28-1-x86_64.delta.eopkg 18-12-2018 02:26:38 2.7K
kio-extras-devel-27-29-1-x86_64.delta.eopkg 09-01-2019 20:28:13 2.8K
kio-extras-devel-28-29-1-x86_64.delta.eopkg 09-01-2019 20:28:13 2.8K
kio-extras-devel-28-30-1-x86_64.delta.eopkg 15-01-2019 04:18:41 2.8K
kio-extras-devel-28-31-1-x86_64.delta.eopkg 24-02-2019 22:32:17 2.6K
kio-extras-devel-29-30-1-x86_64.delta.eopkg 15-01-2019 04:18:42 2.8K
kio-extras-devel-29-31-1-x86_64.delta.eopkg 24-02-2019 22:32:17 2.6K
kio-extras-devel-30-31-1-x86_64.delta.eopkg 24-02-2019 22:32:18 2.6K
kio-extras-devel-30-32-1-x86_64.delta.eopkg 18-03-2019 23:15:41 3.6K
kio-extras-devel-30-33-1-x86_64.delta.eopkg 08-04-2019 13:43:33 3.5K
kio-extras-devel-30-34-1-x86_64.delta.eopkg 25-04-2019 07:54:22 3.6K
kio-extras-devel-30-35-1-x86_64.delta.eopkg 16-05-2019 08:32:53 3.6K
kio-extras-devel-31-32-1-x86_64.delta.eopkg 18-03-2019 23:15:41 3.6K
kio-extras-devel-31-33-1-x86_64.delta.eopkg 08-04-2019 13:43:33 3.5K
kio-extras-devel-31-34-1-x86_64.delta.eopkg 25-04-2019 07:54:22 3.6K
kio-extras-devel-31-35-1-x86_64.delta.eopkg 16-05-2019 08:32:53 3.6K
kio-extras-devel-32-33-1-x86_64.delta.eopkg 08-04-2019 13:43:34 2.6K
kio-extras-devel-32-34-1-x86_64.delta.eopkg 25-04-2019 07:54:22 2.7K
kio-extras-devel-32-35-1-x86_64.delta.eopkg 16-05-2019 08:32:53 2.7K
kio-extras-devel-33-34-1-x86_64.delta.eopkg 25-04-2019 07:54:22 2.7K
kio-extras-devel-33-35-1-x86_64.delta.eopkg 16-05-2019 08:32:54 2.7K
kio-extras-devel-34-35-1-x86_64.delta.eopkg 16-05-2019 08:32:54 2.7K
kio-extras-devel-34-36-1-x86_64.delta.eopkg 16-06-2019 18:15:53 2.6K
kio-extras-devel-34-37-1-x86_64.delta.eopkg 01-07-2019 14:01:43 2.6K
kio-extras-devel-35-36-1-x86_64.delta.eopkg 16-06-2019 18:16:01 2.6K
kio-extras-devel-35-37-1-x86_64.delta.eopkg 01-07-2019 14:01:44 2.6K
kio-extras-devel-36-37-1-x86_64.delta.eopkg 01-07-2019 14:01:44 2.6K
kio-extras-devel-36-38-1-x86_64.delta.eopkg 15-07-2019 13:30:49 1.6K
kio-extras-devel-36-39-1-x86_64.delta.eopkg 21-07-2019 11:03:04 1.6K
kio-extras-devel-36-40-1-x86_64.delta.eopkg 23-07-2019 22:26:40 1.6K
kio-extras-devel-36-41-1-x86_64.delta.eopkg 18-08-2019 13:44:18 2.5K
kio-extras-devel-36-42-1-x86_64.delta.eopkg 28-09-2019 11:44:24 2.5K
kio-extras-devel-36-43-1-x86_64.delta.eopkg 30-09-2019 14:19:03 2.5K
kio-extras-devel-37-38-1-x86_64.delta.eopkg 15-07-2019 13:30:49 1.6K
kio-extras-devel-37-39-1-x86_64.delta.eopkg 21-07-2019 11:03:04 1.6K
kio-extras-devel-37-40-1-x86_64.delta.eopkg 23-07-2019 22:26:40 1.6K
kio-extras-devel-37-41-1-x86_64.delta.eopkg 18-08-2019 13:44:21 2.5K
kio-extras-devel-37-42-1-x86_64.delta.eopkg 28-09-2019 11:44:25 2.5K
kio-extras-devel-37-43-1-x86_64.delta.eopkg 30-09-2019 14:19:04 2.5K
kio-extras-devel-38-39-1-x86_64.delta.eopkg 21-07-2019 11:03:04 1.6K
kio-extras-devel-38-40-1-x86_64.delta.eopkg 23-07-2019 22:26:40 1.6K
kio-extras-devel-38-41-1-x86_64.delta.eopkg 18-08-2019 13:44:21 2.5K
kio-extras-devel-38-42-1-x86_64.delta.eopkg 28-09-2019 11:44:25 2.5K
kio-extras-devel-38-43-1-x86_64.delta.eopkg 30-09-2019 14:19:04 2.5K
kio-extras-devel-39-40-1-x86_64.delta.eopkg 23-07-2019 22:26:40 1.6K
kio-extras-devel-39-41-1-x86_64.delta.eopkg 18-08-2019 13:44:21 2.5K
kio-extras-devel-39-42-1-x86_64.delta.eopkg 28-09-2019 11:44:25 2.5K
kio-extras-devel-39-43-1-x86_64.delta.eopkg 30-09-2019 14:19:04 2.5K
kio-extras-devel-4-5-1-x86_64.delta.eopkg 08-10-2017 21:02:11 1.4K
kio-extras-devel-4-6-1-x86_64.delta.eopkg 16-10-2017 10:29:06 1.4K
kio-extras-devel-4-7-1-x86_64.delta.eopkg 01-11-2017 23:32:14 1.5K
kio-extras-devel-4-8-1-x86_64.delta.eopkg 10-11-2017 09:31:39 1.5K
kio-extras-devel-4-9-1-x86_64.delta.eopkg 20-11-2017 19:08:47 1.5K
kio-extras-devel-40-41-1-x86_64.delta.eopkg 18-08-2019 13:44:21 2.5K
kio-extras-devel-40-42-1-x86_64.delta.eopkg 28-09-2019 11:44:26 2.5K
kio-extras-devel-40-43-1-x86_64.delta.eopkg 30-09-2019 14:19:05 2.5K
kio-extras-devel-41-42-1-x86_64.delta.eopkg 28-09-2019 11:44:26 1.6K
kio-extras-devel-41-43-1-x86_64.delta.eopkg 30-09-2019 14:19:05 1.6K
kio-extras-devel-42-43-1-x86_64.delta.eopkg 30-09-2019 14:19:05 1.6K
kio-extras-devel-42-44-1-x86_64.delta.eopkg 26-10-2019 08:59:34 1.6K
kio-extras-devel-42-45-1-x86_64.delta.eopkg 12-11-2019 14:00:23 1.6K
kio-extras-devel-43-44-1-x86_64.delta.eopkg 26-10-2019 08:59:35 1.6K
kio-extras-devel-43-45-1-x86_64.delta.eopkg 12-11-2019 14:00:23 1.6K
kio-extras-devel-44-45-1-x86_64.delta.eopkg 12-11-2019 14:00:23 1.6K
kio-extras-devel-5-6-1-x86_64.delta.eopkg 16-10-2017 10:29:06 1.4K
kio-extras-devel-5-7-1-x86_64.delta.eopkg 01-11-2017 23:32:14 1.5K
kio-extras-devel-5-8-1-x86_64.delta.eopkg 10-11-2017 09:31:39 1.5K
kio-extras-devel-5-9-1-x86_64.delta.eopkg 20-11-2017 19:08:47 1.5K
kio-extras-devel-6-7-1-x86_64.delta.eopkg 01-11-2017 23:32:14 1.5K
kio-extras-devel-6-8-1-x86_64.delta.eopkg 10-11-2017 09:31:39 1.5K
kio-extras-devel-6-9-1-x86_64.delta.eopkg 20-11-2017 19:08:47 1.5K
kio-extras-devel-7-8-1-x86_64.delta.eopkg 10-11-2017 09:31:39 1.5K
kio-extras-devel-7-9-1-x86_64.delta.eopkg 20-11-2017 19:08:47 1.5K
kio-extras-devel-8-10-1-x86_64.delta.eopkg 21-11-2017 03:45:59 1.5K
kio-extras-devel-8-11-1-x86_64.delta.eopkg 21-12-2017 01:00:48 1.5K
kio-extras-devel-8-12-1-x86_64.delta.eopkg 12-01-2018 06:33:24 1.6K
kio-extras-devel-8-13-1-x86_64.delta.eopkg 09-02-2018 03:03:20 1.6K
kio-extras-devel-8-9-1-x86_64.delta.eopkg 20-11-2017 19:08:47 1.5K
kio-extras-devel-9-10-1-x86_64.delta.eopkg 21-11-2017 03:45:59 1.5K
kio-extras-devel-9-11-1-x86_64.delta.eopkg 21-12-2017 01:00:48 1.5K
kio-extras-devel-9-12-1-x86_64.delta.eopkg 12-01-2018 06:33:24 1.6K
kio-extras-devel-9-13-1-x86_64.delta.eopkg 09-02-2018 03:03:20 1.6K
kio-extras-devel-9-14-1-x86_64.delta.eopkg 09-03-2018 02:46:41 1.5K
kio-extras-devel-9-15-1-x86_64.delta.eopkg 11-04-2018 12:21:07 1.5K
kio-extras-devel-9-16-1-x86_64.delta.eopkg 24-04-2018 04:26:50 3.8K
kio-extras-devel-9-17-1-x86_64.delta.eopkg 18-05-2018 04:42:25 3.8K
kio-extras-devel-9-18-1-x86_64.delta.eopkg 13-06-2018 11:04:14 4.0K
kio-extras-devel-9-19-1-x86_64.delta.eopkg 10-07-2018 16:58:53 4.0K
kio-extras-devel-9-20-1-x86_64.delta.eopkg 17-07-2018 04:00:30 4.1K
kio-extras-devel-9-21-1-x86_64.delta.eopkg 18-08-2018 04:37:22 4.3K