Name Last modified Size
numix-icon-theme-12-13-1-x86_64.delta.eopkg 21-09-2017 08:13:06 0.85M
numix-icon-theme-12-14-1-x86_64.delta.eopkg 25-03-2018 16:10:43 0.94M
numix-icon-theme-13-14-1-x86_64.delta.eopkg 25-03-2018 16:10:44 0.93M
numix-icon-theme-13-15-1-x86_64.delta.eopkg 28-09-2018 07:57:46 0.93M
numix-icon-theme-14-15-1-x86_64.delta.eopkg 28-09-2018 07:57:52 0.87M
numix-icon-theme-14-16-1-x86_64.delta.eopkg 26-09-2019 11:41:40 0.88M
numix-icon-theme-15-16-1-x86_64.delta.eopkg 26-09-2019 11:41:44 0.88M
numix-icon-theme-15-17-1-x86_64.delta.eopkg 15-04-2020 04:33:41 0.89M
numix-icon-theme-16-17-1-x86_64.delta.eopkg 15-04-2020 04:33:45 0.89M
numix-icon-theme-16-18-1-x86_64.delta.eopkg 04-07-2020 05:22:35 0.94M
numix-icon-theme-17-18-1-x86_64.delta.eopkg 04-07-2020 05:22:39 0.93M
numix-icon-theme-17-19-1-x86_64.delta.eopkg 23-04-2021 16:11:45 0.95M
numix-icon-theme-18-19-1-x86_64.delta.eopkg 23-04-2021 16:11:48 0.89M
numix-icon-theme-18-20-1-x86_64.delta.eopkg 04-11-2021 22:00:23 0.92M
numix-icon-theme-19-20-1-x86_64.delta.eopkg 04-11-2021 22:00:27 0.91M
numix-icon-theme-20.06.07-18-1-x86_64.eopkg 04-07-2020 05:22:04 2.44M
numix-icon-theme-21.04.14-19-1-x86_64.eopkg 23-04-2021 16:11:14 2.45M
numix-icon-theme-21.10.31-20-1-x86_64.eopkg 04-11-2021 21:59:49 2.46M