Name Last modified Size
numix-icon-theme-square-1-2-1-x86_64.delta.eopkg 06-11-2017 01:29:47 0.60M
numix-icon-theme-square-1-3-1-x86_64.delta.eopkg 25-03-2018 15:50:16 0.79M
numix-icon-theme-square-1-4-1-x86_64.delta.eopkg 02-06-2018 07:27:40 0.86M
numix-icon-theme-square-1-5-1-x86_64.delta.eopkg 28-09-2018 09:09:43 1.23M
numix-icon-theme-square-10-11-1-x86_64.delta.eopkg 27-03-2019 14:18:46 250.3K
numix-icon-theme-square-10-13-1-x86_64.delta.eopkg 16-05-2019 23:17:47 253.8K
numix-icon-theme-square-10-14-1-x86_64.delta.eopkg 20-05-2019 22:27:15 255.0K
numix-icon-theme-square-10-15-1-x86_64.delta.eopkg 04-10-2019 18:26:24 301.0K
numix-icon-theme-square-11-13-1-x86_64.delta.eopkg 16-05-2019 23:17:48 205.3K
numix-icon-theme-square-11-14-1-x86_64.delta.eopkg 20-05-2019 22:27:16 206.5K
numix-icon-theme-square-11-15-1-x86_64.delta.eopkg 26-09-2019 11:39:09 255.1K
numix-icon-theme-square-13-14-1-x86_64.delta.eopkg 20-05-2019 22:27:18 203.6K
numix-icon-theme-square-13-15-1-x86_64.delta.eopkg 26-09-2019 11:39:11 253.2K
numix-icon-theme-square-14-15-1-x86_64.delta.eopkg 26-09-2019 11:39:13 252.4K
numix-icon-theme-square-19.02.07-9-1-x86_64.eopkg 12-02-2019 22:39:57 1.35M
numix-icon-theme-square-19.02.22-10-1-x86_64.eopkg 25-02-2019 12:35:26 1.35M
numix-icon-theme-square-19.03.20-11-1-x86_64.eopkg 27-03-2019 14:18:09 1.37M
numix-icon-theme-square-19.04.15-13-1-x86_64.eopkg 16-05-2019 23:16:58 1.37M
numix-icon-theme-square-19.05.07-14-1-x86_64.eopkg 20-05-2019 22:26:26 1.37M
numix-icon-theme-square-19.09.20-15-1-x86_64.eopkg 26-09-2019 11:37:57 1.40M
numix-icon-theme-square-2-3-1-x86_64.delta.eopkg 25-03-2018 15:50:17 372.2K
numix-icon-theme-square-2-4-1-x86_64.delta.eopkg 02-06-2018 07:27:41 454.0K
numix-icon-theme-square-2-5-1-x86_64.delta.eopkg 28-09-2018 07:59:04 0.85M
numix-icon-theme-square-3-4-1-x86_64.delta.eopkg 02-06-2018 07:27:42 262.9K
numix-icon-theme-square-3-5-1-x86_64.delta.eopkg 28-09-2018 07:59:09 0.67M
numix-icon-theme-square-4-5-1-x86_64.delta.eopkg 28-09-2018 07:59:14 0.61M
numix-icon-theme-square-4-6-1-x86_64.delta.eopkg 07-10-2018 21:34:37 0.62M
numix-icon-theme-square-5-6-1-x86_64.delta.eopkg 07-10-2018 21:34:38 197.1K
numix-icon-theme-square-5-7-1-x86_64.delta.eopkg 02-12-2018 23:10:06 213.7K
numix-icon-theme-square-6-10-1-x86_64.delta.eopkg 03-03-2019 01:52:41 478.0K
numix-icon-theme-square-6-7-1-x86_64.delta.eopkg 02-12-2018 23:10:08 204.8K
numix-icon-theme-square-6-8-1-x86_64.delta.eopkg 26-01-2019 09:07:37 259.0K
numix-icon-theme-square-6-9-1-x86_64.delta.eopkg 16-02-2019 05:28:06 483.5K
numix-icon-theme-square-7-8-1-x86_64.delta.eopkg 26-01-2019 09:07:39 247.9K
numix-icon-theme-square-7-9-1-x86_64.delta.eopkg 12-02-2019 22:40:38 472.3K
numix-icon-theme-square-8-9-1-x86_64.delta.eopkg 12-02-2019 22:40:41 422.7K
numix-icon-theme-square-9-11-1-x86_64.delta.eopkg 27-03-2019 14:18:45 269.9K
numix-icon-theme-square-9-13-1-x86_64.delta.eopkg 16-05-2019 23:17:46 273.4K
numix-icon-theme-square-9-14-1-x86_64.delta.eopkg 20-05-2019 22:27:14 274.6K
numix-icon-theme-square-9-15-1-x86_64.delta.eopkg 04-10-2019 18:26:23 294.8K