Name Last modified Size
faba-icon-theme-4.0-7-1-x86_64.eopkg 30-04-2016 14:19:10 0.78M
faba-icon-theme-4.1.2-8-1-x86_64.eopkg 26-04-2017 03:23:10 0.70M
faba-icon-theme-4.3-9-1-x86_64.eopkg 21-08-2018 16:15:30 0.69M
faba-icon-theme-7-8-1-x86_64.delta.eopkg 21-09-2017 07:45:01 0.61M
faba-icon-theme-7-9-1-x86_64.delta.eopkg 21-08-2018 16:15:50 0.61M
faba-icon-theme-8-9-1-x86_64.delta.eopkg 21-08-2018 16:15:50 104.9K